ARTIKEL | 5 juni 2019

Seminarium: Schysst offentlig upphandling av IT-produkter

Är du upphandlare, strateg eller beslutsfattare på en upphandlande myndighet? Välkommen till ett seminarium om risker i IT-sektorn den 16 september!

Den nya regeringen behöver ett snabbt,
Amorteringskraven biter – slår hårt mot Stockholm
Shrinking space
ANVÄNT BRÅDD VÄSTRA VÄXTEN BLANKET PAD PAD CONTour WOL FEL THERAPEUTIC PAD
ARTIKEL | 15 maj 2019

ANVÄNT GRÖN WOL FELT ORTHOPEC ICKE SLIP WESTERN TRAIL HORSE SADDLE PAD BLANKET

I Ecuador riskerar MR- och miljöförsvararen Jorge Acosta åtal för att ha skapat ”ekonomisk panik” . Detta efter att ha rapporterat om dåliga arbetsvillkor för arbetare i banansektorn och om produktionens negativa påverkan på miljön.

Hushållen kan andas ut. Finansinspektion har
En farlig utveckling som behöver bromsas. Make ICT Fair
ARTIKEL | 7 maj 2019

Copper with a Cost – film om kopparutvinning i Zambia

Swedwatchs film ”Copper with a Cost” illustrerar hur brytning av koppar fått negativa konsekvenser för miljö och människor i Zambia.

Hushållen bävar för hårdare bolånekrav Teman
  • Arbetsvillkor
  • Högrisk- och konfliktområden
  • Utsatta grupper
  • Miljö och klimat
  • Lokalsamhällens rättigheter
  • Offentlig upphandling
Osålda bostäder gör comeback

Arbetsvillkor

I de globala leverantörsleden är risken för kränkningar av mänskliga rättigheter stor. Dessutom krymper många MR- och miljöförsvarares möjligheter att verka. Företag har ansvar att förhindra kränkningar i alla delar av sin verksamhet.

Läs mer om Arbetsvillkor
Finansinspektionen (FI) planerar att utvidga amorteringskravet

Högrisk- och konfliktområden

I områden där det råder krig och konflikt, eller där staten är svag, är risken att mänskliga rättigheter kränks förhöjd. Det ställer stora krav på företag med verksamhet i sådana områden att känna till och hantera riskerna.

Läs mer om Högrisk- och konfliktområden
Bolund kan tvingas överge sin egen bebis
de rika”. Det säger bostadsminister Peter
FI: Amorteringskravet på väg att utvidgas
Amorteringskravet fortsätter att försvaras med hull

Utsatta grupper

Vissa grupper löper större risk att påverkas negativt av företags verksamhet än andra. Det kan handla om barn, ursprungsfolk eller migrantarbetare. Oavsett vilka de är, har företag ett ansvar att förhindra att deras rättigheter kränks.

Läs mer om Utsatta grupper
Var femte bostadsrätt som lades ut
Två tusen kronor. Så mycket mindre

Miljö och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och nära sammanlänkade med påverkan på mänskliga rättigheter. Företag har ett ansvar att förhindra att de bidrar till miljöförstöring och klimatförändringar.

ANVÄNT VÄSTRA VÄXTVÄXTVÄXT VÄXTVÄXTVÄXTKRÄFTE VÄXTVÄXTKRÄFTE VÄXTKRÄFT ICKE SLIP
Fischer RC Combi Min stil Boot storlek 37EU
”Politiker måste reparera skadorna de tillfört”

Lokalsamhällens rättigheter

Stora projekt som gruvnäring eller dammbyggen tvingar ofta människor att flytta. Samhällen som berörs av ett företags verksamhet har rätt att bli tillfrågade innan nya projekt startar och de som påverkas negativt har rätt till skälig kompensation.

Läs mer om Lokalsamhällens rättigheter
Dubbelrisk med bostadsrätt – FI stresstestar avgifter VÄSTRA VÄNDIGANDE PRO FIT CONFORM WOL FELT HORSE SADDLE PAD ICKE SLIP

Offentlig upphandling

Den offentliga sektorn upphandlar varje år varor och tjänster för miljarder. Staten, kommunerna och landstingen har ett särskilt ansvar att se till att det som köps in är hållbart producerat. De har också stora möjligheter att värna mänskliga rättigheter och miljö i produktionen genom att ställa krav.

Läs mer om Offentlig upphandling